Bahadır Yenişehirlioğlu: “Yazmasa idim, infilak ederdim”

Karşımızda hem hukukçu, hem yazar hem aktör var… Her bir alanda
insana dokunmak. onun için bir lütuf… Derinliği, naifliği, belagati, yaşam tarzı ile gönüllerde yer edinen Bahadır Yenişehirlioğlu ile hayat “öz”ünü, yazarlığını, aktörlüğünü, ailesini, duruşunu konuştuk…